Son Dakika
Türkiye, şark tipi tütün üretim ve dış ticaretinde dünya liderliğini koruyor

Türkiye, şark tipi tütün üretim ve dış ticaretinde dünya liderliğini koruyor

Türkiye, dünya tütün üretiminde on beşinci sırada, şark tipi (oriental) tütün üretiminde ise dünyada birinci sırada yer alıyor.

 

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, tütünün yarattığı ekonomik olanaklar ve sunduğu katma değer açısından Türkiye ekonomisi için önemli bir ürün olma özelliğini devam ettirdiğini söyledi.

 

“2020 yılında ülkemizde toplam 82 bin ton yaprak tütün üretimi yapıldı. Bunun yüzde 90’a yakın kısmı Şark tipi tütünlerden oluşuyor. Bu üretim miktarının yüzde 57’si ve toplam üretici sayısının yüzde 55’i Ege Bölgesinde yer alıyor. Türkiye’de yaklaşık 60 bin aile geçimini tütünden sağlıyor. Tütün ve tütün endüstrisi sektörlerinde çalışan nüfus aile bireyleri ile birlikte 1 milyonu buluyor. 2020 yılında 910 milyon dolar ihracat rakamına ulaşan sektörümüzde 2021 yılı Ocak-Mayıs aylarında bir önceki yılla karşılaştırıldığında yaprak tütün ihracatı yüzde 27 azalarak 79 milyon dolar olarak gerçekleştirildi.”

 

Yaprak tütünde ABD, tütün mamullerinde İsrail ilk sırada

Yaprak tütün ihracatında yüzde 28’lik payla ABD ilk sırada yer alırken, ABD’yi sırayla Endonezya, Belçika ve Polonya’nın izlediğini açıklayan Umur, “Birim ihraç fiyatı birçok tarım ürününe göre oldukça yüksek olan yaprak tütünün ülkemize döviz katkısı oldukça yüksek. Ülkeler itibariyle aynı dönemin tütün mamulleri ihracatı incelendiğinde, ilk 3 ihraç pazarımızın İsrail, Irak ve Türkmenistan. Özellikle Türkmenistan’a ihracatımız bir önceki yıla oranla yaklaşık 10 kart artarak 8 milyon dolara ulaştı.  Toplam 192 milyon dolarlık tütün mamulleri ihracatımızda, en önemli pasta payını 117 milyon dolarlık ihracatla sigaralar alıyor. Tütün mamulleri ihracatında genellikle uluslararası firmaların alım politikalarına göre pazarlar değişkenlik gösteriyor.” dedi.

 

Sürdürülebilir üretim ve ihracat için çalışma grubu oluşturuldu

Ömer Celal Umur, 2020 yılında en fazla artışın görüldüğü tütün mamulleri kaleminin ise bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 46’lık artış başarısı yakalayan nargile tütünleri olduğuna değindi.

 

“Ocak-Mayıs 2021 döneminde 30 milyon dolar değerinde ihracat geliri sağlayan nargile tütünlerinin artışını son yıllarda dünyada nargileye olan talebin artışına bağlayabiliriz. 2021 yılı boyunca mevcut pazarlardaki pazar paylarımızı geliştirirken, potansiyel pazarlarımıza yeni ülkeler eklemek adına çalışmalarımız olacak. 2021 yılında sürdürülebilirlik tüm dünyanın olduğu gibi bizim de gündemimizde oldukça geniş bir yer tutacak. Yaprak tütün ticaretinde sürdürülebilir üretim ve ihracatın sağlanması amacıyla Birliğimiz üyesi yaprak tütün ihracatçısı firmalarının temsilcilerinin katılımıyla sürdürülebilirlik çalışma grubu kuruldu.”

 

Üretim, çevre, altyapı, işgücü, su kullanımı gibi alanlarda sosyal sorumluluk projeleri

Umur, tütün tarımı ile ilgili çeşitli konularda çözüm ve proje önerilerinin görüşüleceği çalışma grubunda; üretim, çevre, altyapı, işgücü, tütün tarımında su kullanımı gibi alanlarda çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulacağını sözlerine ekledi.

 

“Sürdürebilirliğin üretimden ihracata kadar her alanda tartışılmaz bir konu haline geldiği günümüzde, yaprak tütün tarımı ve ihracatının doğayı en düzeyde etki ederek, sürdürülebilir bir üretim ekosisteminde sağlanabilmesi için, çalışma grubundan çıkarak hayata geçecek fikirler büyük önem taşıyor.”

hakkında Çağrı Karip

Genel Haber Editörü.

Ayrıca Kontrol Et

Sultanların tercihi dünyanın tercihi oldu Sultani taze üzüm ihracatında yüzde 54’lük artış

Sultanların tercihi dünyanın tercihi oldu Sultani taze üzüm ihracatında yüzde 54’lük artış

Taze üzüm ihracatının yüzde 78’i sultani çekirdeksiz üzüm   Taze üzüm ihracatı 200 milyon dolara …