Son Dakika
Ericsson’dan Yeni Rapor: Okulları birbirine bağlamak sınırlı bağlantıya sahip ülkelerde GSYİH'yı yüzde 20'ye kadar artırma olanağı tanıyor.

Ericsson’dan Yeni Rapor: Okulları birbirine bağlamak sınırlı bağlantıya sahip ülkelerde GSYİH’yı yüzde 20’ye kadar artırma olanağı tanıyor.

 • Ericsson’un sponsorluğunda hazırlanan Economist Intelligence Unit (EIU) raporu (Öğrencileri İnternete  Bağlamak: Eğitim Alanındaki Ayrımı Azaltmak), çok sektörlü iş birliği için dört temel alana dikkat çekiyor.
 • UNICEF’in küresel iş ortağı olan Ericsson, internet bağlantısına ihtiyaç duyan okulların haritasının çıkarılmasına destek oluyor ve Giga girişimine fon sağlıyor.
 • Okulları  internete bağlayarak çocukları ve toplulukları güçlendirmek ve kaliteli dijital öğrenime erişim imkanı sağlamak, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin karşılanmasına yardımcı olarak bireysel, bölgesel ve ulusal anlamda ekonomik başarı için bir katalizör görevi görüyor.

Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan ve Ericsson’ın (NASDAQ:ERIC) sponsor olduğu rapor, düşük geniş bant bağlantısına sahip ülkelerin, okulları internete bağlayarak GSYİH’da yüzde 20’ye varan bir artış elde etme potansiyeline sahip olduklarını ortaya koydu.

İyi eğitimli bir işgücü çok daha yenilikçi olacaktır ve ekonomik gelişim ile yeni iş imkanları sağlayan çığır açan fikirleri geliştirebilecektir. EIU’nun analizi, bir ülkedeki okul bağlantılarındaki her yüzde 10’luk artışın kişi başına düşen GSYİH’yı yüzde 11 oranında artırma olasılığının olduğunu gösteriyor.

Batı Afrika ülkesi Nijer’i örnek alan rapor, yapılan iyileştirmelerle okul bağlantılarının Finlandiya seviyelerine getirilmesinin, kişi başına düşen GSYİH’yı 2025 yılına kadar kişi başına 550 ABD dolarından 660 ABD dolarına yani neredeyse yüzde 20 oranında artırabileceğini ortaya koyuyor.

Rapor, değişim için dört temel eyleme odaklanıyor:

 1. İş birliği kilit önem taşıyor: Okul bağlantılarının önündeki engellerin üstesinden gelinmesi adına tüm paydaşlar arasındaki çabaları koordine etmek için bütüncül bir kamu ve özel sektör iş birliği stratejisinin oluşturulması gerekiyor.
 2. Erişilebilirlik ve uygun maliyet: Okullara internet erişimi sağlayacak altyapının oluşturulması başlangıç noktası olarak konumlanıyor. Bağlantı kalitesi ve maliyet en önemli faktörler arasında yer alıyor.
 3. İnterneti ve dijital araçları eğitime dahil etme: Okullara internet bağlantısı sağlandığında müfredatta da bu doğrultuda değişiklikler yapılması gerekiyor. Öğretmenlerin teknolojiyi günlük öğrenim hayatına entegre edecek şekilde eğitilmeleri büyük önem taşıyor.
 4. Çocukları sanal dünyada koruma: Okullarda internet bağlantısı çocuklara büyük fırsatlar sağlıyor.  Ancak, sağlıklı ve güvenli bir çevrimiçi öğrenim ortamı sağlanabilmesi için ek adımlar atılması ve güvenli kullanım için internet erişiminin uygun şekilde yönetilmesi gerekiyor.

Rapor ayrıca, dünya genelinde kamu sektörü, özel sektör ve STK liderlerinin güçlerini birleştirip internet erişimini her yaştan okul çocukları için küresel bir gerçeklik haline getirerek dijital uçurumu kapatmaya yönelik çarpıcı bir etki oluşturmalarını öneriyor.

Sonuç olarak Ericsson, tüm sektör liderlerini ve oyuncularını Giga’nın (UNICEF ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından kurulan okullara internet bağlantısı sağlama girişimi) çalışmalarına fon sağlama, veri paylaşımı, teknolojik uzmanlık ve bağlanabilirlik için sürdürülebilir iş modellerini yeniden tasarlama gibi eylemleri desteklemeye çağırıyor.

Ericsson’ın sponsor olduğu ve EIU tarafından hazırlanan ‘Okulları İnternete Bağlamak: Eğitim Alanındaki Ayrımı Azaltmak’ başlıklı rapor, şirketin Giga girişiminin 2030 yılına kadar tüm okulları ve çevredeki toplulukları birbirine bağlama konusundaki iddialı hedefinin gerçekleştirilebileceğine olan inancını güçlendirdi.

Ericsson Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sorumluluk Başkan Yardımcısı Heather Johnson konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Giga girişimi ilk duyurulduğunda çocuklara, dünya çapında parlak ve ödüllendirici gelecek fırsatı vermek için ülkeler arasındaki ve içindeki dijital uçurumu kapatma konusunda sağlanabilecek olumlu etkiyi hemen fark ettik.”

Johnson, sözlerine şöyle devam etti: “Rapor, iş dünyası liderleri, kamu sektörü liderleri ve STK’lar arasında yapılacak bir iş birliğinin bu konuyu ele almada etkili adımlar atılmasını sağlayacağını ve yaşamları önemli ölçüde etkileyeceğini açıkça ortaya koyuyor. Bu sektörlerdeki her bir oyuncu ne kadar büyük ya da ne kadar küçük olursa olsun bir fark yaratma imkanına sahip. Paydaşları raporu okumaya ve daha da önemlisi bu önemli hedefin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak için Giga girişimine katılmaya teşvik ediyoruz.”

UNICEF İş Ortaklıklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Charlotte Petri-Gornitzka konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Ericsson’la toplumlardaki bağlantı boşluklarını belirlemek için dünyanın dört bir yanındaki okulların bağlantı haritasını çıkarıyoruz. Okulları internete bağlamak ve kaliteli dijital öğrenim sağlamak için sektörler arasında iş birliği yapmamız büyük önem taşıyor. Bu sayede tüm çocuklar ve gençler daha parlak bir gelecek şansı buluyor.”

 

Rapor çocuklar için bir kar topu etkisi yaratacak

EIU raporu, okullara internet bağlantısı sağlamanın çocuklar için daha iyi eğitim sonuçları ve gelişmiş kariyer fırsatları yaratacağını gösteriyor. Bunların da daha yüksek ekonomik faaliyetler ve topluluk gelişimi ile sonuçlanacağı belirtiliyor. Rapor ayrıca çocuklar için bu bireysel düzeydeki faydaların daha yüksek gelir, daha iyi sağlık koşulları ve daha yüksek refah sağlayan bir kar topu etkisine sahip olduğunu ortaya koyuyor. Faydaların, daha geniş açıdan toplum gelişimi ve ekonomik büyümeyi destekleyerek çocukların da ötesine geçme olasılığı bulunuyor.

Raporda vurgulanan okullara internet bağlantısı sağlamanın getireceği diğer potansiyel faydalar arasında şunlar yer alıyor:

 • Eğitim kalitesinde artış
 • İnovasyonları ve çığır açan fikirleri teşvik eden daha üretken bir iş gücü oluşturma
 • İstihdam fırsatları
 • Toplum gelişimi
 • Ekonomik büyüme ve gelişme

hakkında Çağrı Karip

Genel Haber Editörü.

Ayrıca Kontrol Et

Ericsson Mobilite Raporu: 2021 yılının sonuna kadar 5G abone sayısı 500 milyonun üzerine çıkacak

Ericsson Mobilite Raporu: 2021 yılının sonuna kadar 5G abone sayısı 500 milyonun üzerine çıkacak

Abone sayısı her gün 1 milyon artan 5G, tarihin en hızlı kabul gören mobil nesli …