Son Dakika
QNB FİNANSBANK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ’Nİ İMZALADI

QNB FİNANSBANK BİRLEŞMİŞ MİLLETLER KADININ GÜÇLENMESİ PRENSİPLERİ’Nİ İMZALADI

QNB Finansbank, UN Global Compact ve UN Women’ın ortak girişimi olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles – WEPs) imzayarak, toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye taahhüt verdi. QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, “Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı uygulamaları hayata geçiren iş dünyası ve bireylerin yaratacağı bilinçlenme hamlesi ile gelecekte daha istikrarlı ve adil bir toplumun kapısını aralayacağız” dedi.

2010 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) ve Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) ortaklığında oluşturulan WEPs, özel sektöre iş yerlerinde, piyasalarda ve toplum genelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için dikkate almaları gereken temel prensipler konusunda yol gösteriyor.

Bu bildirgeye imza atan kurum ve kuruluşlar Kadının Güçlenmesi Prensipleri çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye taahhüt veriyor. Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni oluşturan 7 ilke şöyle sıralanıyor:

Cinsiyet eşitliği için üst düzey kurumsal liderlik sağlanması, tüm kadın ve erkeklere iş yaşamında adil davranılması, insan haklarına ve ayrım yapmama ilkesine saygı gösterilmesi, bu ilkelerin desteklenmesi, tüm kadın ve erkek çalışanların sağlık, güvenlik ve refahının sağlanması, kadınların eğitim, kurs ve profesyonel gelişim olanaklarının desteklenmesi, kadınlarıngüçlenmesi için girişimci gelişimi, tedarik zinciri ve pazarlama yöntemlerinin uygulanması, toplumsal girişimler ve savunuculuk çalışmalarıyla eşitliğin teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin gelişimin ölçülmesi ve halka açık raporlanması.”

QNB Finansbank’ta çalışan Finansçıların yüzde 56’sının kadın olduğunu ve özellikle finans alanında kadın istihdamı ve yönetiminin çok önemli olduğunu vurgulayan Ömer Aras, bu imza ile finans alanında da kadının daha üst düzey pozisyonlara gelmesi için QNB Finansbank’ın öncü kimliğini daha da vurguladıklarını belirtti.

”Günümüzde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için verilen her mücadele, geleceğin daha iyi ve daha gelişmiş toplumunu oluşturacaktır. QNB Finansbank’ı kurduğumuz 1987 yılından bu yana, Banka’nın en kilit fonksiyonlarından olan Risk Yönetimi, Kredi Yönetimi, Bilgi Teknolojileri ile Hukuk Departmanları’nda ve iştiraklerimizin yönetimlerinde kadın yöneticilerimizin en kritik görevlerde liderlik etmesi QNB Finansbank’ın başarısının sırlarından biridir.

Bankamız, güçlü ekonominin toplumsal cinsiyet eşitliğinden geçtiği inancıyla, uygulamalarını geliştirmeye ve dönüştürmeye devam etmektedir. 2020 yıl sonu itibarıyla QNB Finansbank’ta kadın çalışan oranımız yüzde 56 düzeyindedir. Kadınların iş hayatında ve toplumda temsilinin güçlendirilmesi hedefiyle, yine aynı dönemde işe alımlarımızın yüzde 62’sini kadınlar oluşturmuştur. Bu imza ile tüm QNB Finansbank ve iştiraklerinde toplumsal cinsiyet eşitliği için mevcut çalışmalarımızı artırmayı ve bu konuda farkındalığı daha da  genişleteceğimizi de taahhüt ediyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kurum ve kuruluşların atacağı her imza ve yaratacağı farkındalık daha eşit bir dünyanın oluşması için önemli bir adım olacaktır.”

hakkında Özgür Karip

Ayrıca Kontrol Et

QNB Finansbank’a Avrupa’nın en inovatif bankası ödülü

QNB Finansbank’a Avrupa’nın en inovatif bankası ödülü

Orta Doğu ve Afrika’nın en büyük finans kuruluşu Qatar National Bank’ın (Q.P.S.C.) Türkiye iştiraki QNB …