Son Dakika
Coca-Cola'nın desteklediği "Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı"nda öğretmenlerin ve öğrencilerin kadınların güçlenmesine yönelik projeleri paylaşıldı

Coca-Cola’nın desteklediği “Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı”nda öğretmenlerin ve öğrencilerin kadınların güçlenmesine yönelik projeleri paylaşıldı

 

Öğretmenler ve Öğrenciler Kadınları Güçlendirmeye Yönelik Projelerini

“Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı”nda Paylaştı

Coca-Cola Türkiye’nin desteklediği “Kız Kardeşim” projesi kapsamında Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından tasarlanan “Yarınım Kız Kardeşim” programının faaliyetleri “Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı” ile genişletildi. Program kapsamında Türkiye genelinden 11 öğretmen ve 46 öğrenciden oluşan 8 takım, kız çocuklarını ve kadınları toplumsal olarak güçlendirmeye yönelik fikirlerini 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenen fikir kampında paylaştı. Kız Kardeşim Projesi kapsamında ortaokul ve lise öğretmenlerinin desteklenmesine yönelik tasarlanan “Yarınım Kız Kardeşim” eğitim programı ile 2020-2021 eğitim öğretim yılında 1.000 öğretmene ve dolaylı olarak 100 bin öğrenciye ulaşıldı.

 

Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Habitat Derneği ve Coca-Cola Türkiye iş birliğinde yürütülen “Kız Kardeşim” projesinin, ortaokul ve lise öğretmenlerine ulaşmak amacıyla Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) tarafından tasarlanan “Yarınım Kız Kardeşim” programı eğitimleri devam ediyor. Eğitim programı kapsamında hayata geçirilen “Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı” ile eğitim programını tamamlayan öğretmenlerin mentorluğunda, öğrencilerin, kız çocuklarını ve kadınları toplumsal olarak güçlendirmeye yönelik fikirleri gün yüzüne çıkarılıyor.

 

Program kapsamında 11 öğretmen ve 46 öğrenciden oluşan 8 takımın; “Kız çocuklarının ya da kadınların sosyal yaşamda daha güçlü ve görünür olmaları nasıl sağlanabilir?” sorusuna odaklanan ve bir probleme çözüm üretmeyi hedefleyen projeleri 29-30 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleştirilen Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı finalinde paylaşıldı.  Finalde kız çocuklarının ve kadınların güçlendirilerek sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlayacak öneriler geliştirildi. Kampa katılan takımlar, kız ve oğlan çocuklarının evde eşit rol ve sorumluluk üstlenmeleri, bilim insanı olarak kadınların bilinirliğini artırmak için festivaller, bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini artırmak için okul içi ve dışı faaliyetler, cinsiyet rollerinin yüklemelerine karşı sanatın değiştirici gücünden yararlanmak gibi öneriler geliştirdi. Bu fikirlerin nasıl uygulanacağına ilişkin detaylı sunumlar yapıldı.

Projeler puanlama cetvelinde yer alan özgün değer, tasarım odaklı düşünme yöntemine uygunluk, etkili takım çalışması, projenin yaygın etkisi, farklılık ve yenilik, amacın ve hedeflerin açık, ölçülebilir ve gerçekçi olması, projenin sosyal etki düzeyi, projenin ekonomik etki düzeyi gibi kriterler kapsamında değerlendirmeye alındı.

 

 

Öğretmenlerde farkındalık yaratmak hedefleniyor

Öğretmenlerde; gelişim odaklı düşünme, yılmazlık, ön yargı, kalıp yargı, iş birliği, siber zorbalık, teknoloji ve eğitim konularında tutum, bilgi ve beceri düzeyinde farkındalık yaratmayı hedefleyen programın bir parçası olan Yarınım Kız Kardeşim Fikir Kampı kapsamında ortaokul ve lise öğretmenlerine kampa katılım daveti gönderildi. Program kapsamında 24 ilden 88 öğretmen Fikir Kampı’na gönüllü başvuru yaptı. 28 öğretmen, 24 ayrı takımda 130 öğrenci ile birlikte çalışarak kampın birinci adımı olan Grup İçi Değerlendirmeye katıldı. Grup İçi Değerlendirmelerden başarıyla çıkan 8 takımdan toplam 11 öğretmen ve onların öğrencisi olan 46 öğrenci, fikir kampı finaline davet edildi.

 

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 1.000 öğretmen ve dolaylı olarak 100 bin öğrenciye ulaşıldı

 Kız Kardeşim Projesi kapsamında ortaokul ve lise öğretmenlerinin desteklenmesine yönelik tasarlanan “Yarınım Kız Kardeşim” eğitim programı kapsamında, 2020-2021 eğitim öğretim yılında hedeflenen 1.000 öğretmene ve dolaylı olarak 100 bin öğrenciye ulaşıldı.

Programın okullarda yaygınlaştırılması ile öğretmenler aracılığıyla öğrencilerin de kendi potansiyellerini tanıması, toplumsal farklılıklarla barış içinde birlikte yaşamanın mümkün olabileceğinin gösterilmesi, iş birliği yapmanın bireysel ve toplumsal faydalarının neler olabileceğinin kavranması ve teknoloji okuryazarlığının yaşamsal önemi ile ilgili tutum, bilgi ve beceri kazandırmak hedefleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm ortaokul ve lise öğretmenlerine açık olan programa ilk fazda Adana, Ağrı, Amasya, Diyarbakır, İstanbul, Kocaeli, Sivas, Şırnak, Tunceli ve Uşak’taki öğretmenler katılıyor. Uzaktan eğitim platformu e-Kampüs üzerinden altı gün süren program boyunca öğretmenler, asenkron eğitim içeriklerini kendi planlamalarına uygun şekilde çalışabilme ve programın senkron modüllerinde kazanımlarını ÖRAV eğitimcileriyle etkileşimli olarak pekiştirme imkânı buluyor.

 

Kız Kardeşim Projesi kapsamını genişleterek yoluna devam ediyor

2015 yılından bu yana devam eden Kız Kardeşim projesi kapsamında bugüne kadar 100 bine yakın kadına ulaşıldı. Türkiye’de 15-55 yaş arasındaki kadınların ekonomik hayata katılımı konusunda gerekli bilgi-becerilerle donatılarak toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlenmesini destekleyen proje kapsamında kadınlara bireyler için finansal bilinç, bilişim, iletişim ve girişimcilik müfredatında eğitimler veriliyor. Yine proje kapsamında 2019 yılında yeme-içme sektöründe faaliyet gösteren kadınları desteklemek amacıyla hibe programı hayata geçirilerek 11 kadına hibe desteği verildi. 2021 yılında ise ikinci kez düzenlenen hibe programı kapsamında 30 girişimci kadına toplam 765 bin TL’lik hibe desteği verilecek. T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile kapsamı ve erişimi güçlendirilen projede 2021 yılında 250 bin kadına ulaşmak hedefleniyor.

hakkında Çağrı Karip

Genel Haber Editörü.

Ayrıca Kontrol Et

Coca-Cola İçecek ikinci çeyrekte de kârlı büyümeye devam etti

Coca-Cola İçecek ikinci çeyrekte de kârlı büyümeye devam etti

Coca-Cola İçecek, yılın ikinci çeyreğinde satış hacmini, COVID-19 önlemlerine bağlı kısıtlama ve kapanmalara rağmen %19.8 …