Son Dakika
Borusan, Sürdürülebilirlik Rehberi’ni Yayınlandı!

Borusan, Sürdürülebilirlik Rehberi’ni Yayınlandı!

Sürdürülebilirliği iş yapış şekillerinin merkezine alan Borusan Holding, hazırladığı Borusan Sürdürülebilirlik Rehberi’nde Grubun sürdürülebilirlik stratejisini, yaklaşımını, hedeflerini ve iyi uygulamalarını ele aldı. 

 

Rehber, 2030 yılını referans alan Grup ve şirket hedeflerini ortaya koyarken, çalışmanın odak noktaları “İklim”, “İnsan”, “İnovasyon” olarak belirlendi. Borusan Grubu, sürdürülebilirlik hedeflerine doğru yol alırken, dünyadan ilham alarak geleceğe ilham vermeyi amaçlıyor.

 

15 yıl önce sürdürülebilirlik yolculuğuna başlayan ve sürdürülebilirlik kavramını iş süreçlerinin temel taşı olarak gören Borusan Grubu, Borusan Sürdürülebilirlik Rehberi’ni yayınladı. Borusan, Rehber ile hem kurum içinde hem de paydaşları arasında farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Borusan’ın, sürdürülebilirlik stratejisinin tüm paydaşlara aktarılması adına Holding ve Grup şirketlerinin sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili bilgi paylaşma hedefiyle hazırlanan rehber kapsamında, Grup genelinde sürdürülebilirlik konularının nasıl tanımlandığına, ulaşılması gereken hedeflere, mevcut iyi uygulama örneklerine ve kriterlerine yer verildi.

 

Borusan, sürdürülebilirliği, paydaş temelli bir yapılanma olarak gören ve doğayı da süreçlerinin içine katarak, tüm yaşam için “fayda” üretmeyi hedefliyor. Grup, toplumsal cinsiyet eşitliğinden toplumsal faydaya, iklim krizinden biyoçeşitlilik kaybına, yetkinlik kazanımından eşit çalışma şartlarına, iş sağlığı ve güvenliğinden inovasyona kadar birçok konuyu sürdürülebilirlik perspektifinden ele alıyor.

 

İklim, İnsan, İnovasyon alanlarında hedefler belirlendi 

200 yıllık bir şirket olmak adına sürdürülebilirlik yolculuğunda çıkış noktasını ‘ilham’ olarak belirleyen Borusan, dünyadan aldığı ilhamla geleceğe ilham vermek için sürdürülebilirlik çalışmalarının İ³ olarak adlandırarak; İklim, İnsan ve İnovasyonu odağına koyuyor.

 

Borusan Grubu, İklim, İnsan, İnovasyon odak alanlarındaki çalışmalarıyla ilgili olarak 2030 yılı için hedeflerini belirledi. İ³ kapsamında karbonsuz iş modeli geliştirilmesi, insan odaklı kurum kültürü, sürdürülebilirlik inovasyonu ile çevresel ve toplumsal fayda yaratılması, sürdürülebilirlik çalışmalarına stratejik olarak yol gösterici olarak öne çıkıyor.  

 

Sağlıklı ekosistemleri destekleyerek, gezegen için fayda yaratıyor

Borusan Grubu, sağlıklı bir iklim için düşleyip, tasarlayıp üretmek adına “İklim” başlığında öncelikle kapsam 1-2 salımlarında karbon nötr olmayı, plastik kullanımını azaltmayı, yeni karbonsuz ve döngüsel iş modelleri geliştirmeyi ve karasal yaşamı desteklemek adına canlı türlerini korumayı hedefliyor. Ayrıca, iklim odağında elektrikli araç kullanımına teşvik amaçlı olarak elektrikli otomotiv sektörüne öncülük etmeyi de hedefleri arasına ekledi.

 

İnsan odaklı bir kurum kültürü ve toplumsal gelişim için düşlüyor, tasarlıyor, gerçeğe dönüştürüyor

“İnsan” odak alanında yetenek yönetimi hedefleri ve aksiyonları belirleyerek, sürdürülebilir yetenek çekim ve elde tutma stratejileri oluşturmak ve çalışanların yetenek gelişimlerini desteklemek amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda yaptığı öncü çalışmalarla paydaşlarına örnek olan Borusan, yarattığı İSG kültürü sayesinde sağlıklı, mutlu ve güvenli çalışma ortamını pekiştirmeyi hedefliyor. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ile ilgili Grup içinde farkındalığı artırmak ve 2020 yılında hayata geçirdiği Cinsiyet Gözlüğü Programı kapsamında belirlenen hedeflerin tamamında başarıya ulaşmak, ulusal ve bölgesel kapsamda toplumsal fayda yaratmak Borusan’ın “İnsan” başlığı altındaki amaçları arasında yer alıyor.

 

Yeni bir çağ için düşlüyor, yenilikçi fikirler tasarlıyor ve üretiyor

“İnovasyon” odağında ise girişimcilik ekosistemini desteklemek ve ekosistemden fayda sağlamak, çözümler üretmek amaçlanırken, Grubun uzun vadeli değer yaratma hedefi doğrultusunda inovasyon temel bir araç olarak görülüyor.

 

Borusan, tüm organizasyonel yapılanmasında bu aracı kullanarak hareket ediyor. Geçmişin deneyim ve birikimleriyle en güncel gelişmeleri harmanlayan Grup, ürün ve hizmetlerini gelecek için tasarlarken, girişimci ve yenileyici iş modelleri üzerinde çalışıyor. Bunun yanı sıra dijitalleşmeden, yenilikçilikten güç alarak ekosistemlerindeki girişimleri ve fikirleri artırmayı amaçlayan Borusan, çevresel ve sosyal fayda yaratan ürün ve hizmetler geliştirmeyi hedefliyor.

 

Hedefler, ‘Çalışma Grupları’ ile takip ediliyor

Borusan’ın sürdürülebilirlik kapsamında belirlediği hedefler, üst yönetimin liderliğinde Holding ve Grup şirketleri tarafından oluşturulan çalışma gruplarıyla takip ediliyor. Şirket bazındaki sürdürülebilirlik hedeflerinin gerekli eylem ve kararlarla takip edilerek başarıya ulaşmasını hedefleyen Şirket Sürdürülebilirlik Çalışma Grupları her şirketin kendi sürdürülebilirlik gündemini takip ediyor, stratejileri içerisinde yer alan yıllık hedefler ve eylemler bağlamında performansı değerlendiriyor.

 

Borusan Sürdürülebilirlik Rehberi’nin tüm Borusan şirketlerinin sürdürülebilirlik yaklaşımlarını ve bakış açılarını paydaşlarına aktarmak için hazırlanmış bir niyet beyanı olduğunu belirten Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, “İklim krizi, doğal kaynakların elverişsiz kullanımı, ekonomik zorluklar ne kadar kaotik bir süreçte olduğumuzu gösteriyor.

 

Gelecekte yaşanabilir bir dünya olabilmesi için bugünden harekete geçmemiz gerekiyor. Bunun için de her şeyin başlangıç noktası olan ilhama ihtiyacımız var. Biz Borusan olarak her şeyin bir ilhamla başladığına inanarak, dünyadan, doğadan ve insandan ilham alıyoruz. Hazırladığımız rehberle de sürdürülebilirlik yolculuğuna başlamak isteyenlere ilham vermeyi amaçlıyoruz. Umuyoruz ki hep beraber hareket ederek yaşanabilir yarınlara çok daha erken kavuşabileceğiz” açıklamasını yaptı.

 

Borusan olarak sürdürülebilirlik yolculuklarına Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne imzacı olarak 15 yıl önce başladıklarını hatırlatan Borusan Holding Grup CEO’su Erkan Kafadar da “Sürdürülebilirlik uzun bir yolculuk. Geçmişten ve bugünden aldığımız ilhamla 200 yıllık bir şirket olma gayesiyle sürdürülebilirliği gelecekte de anlamlı kalabilmek ve fayda sağlayan işler üretebilmek olarak görüyoruz. Bugünkü çalışmalarımızın sonuçlarını yıllar sonra alabileceğiz. Bu nedenle planlı, sistematik bir şekilde ilerlememiz önemli. Çalışma Gruplarımız da bu düzenli işleyişin takibi ve geliştirilmesi için kuruldu. Yapılacak çok işimiz var. Rehberimizde de belirtmiş olduğumuz yönetişim modelimiz ve stratejilerimiz doğrultusunda daha yaşanılabilir bir dünya için dünyadan ilham alıp yaptıklarımızla da ilham vermeyi hedefliyoruz” dedi.

 

hakkında Çağrı Karip

Genel Haber Editörü.

Ayrıca Kontrol Et

Borusan EnBW Enerji, İTÜ BEST İstanbul Data Hall ve Datathon’da öğrencilerle bir araya geldi

Borusan EnBW Enerji, İTÜ BEST İstanbul Data Hall ve Datathon’da öğrencilerle bir araya geldi

4-6 Haziran’da düzenlenen online kariyer etkinliği BEST İstanbul Data Hall ve veri analizi yarışması Datathon …