Son Dakika
“Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyuma yönelik atılan adımları yürekten destekliyoruz”

“Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyuma yönelik atılan adımları yürekten destekliyoruz”

“Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021” hakkında açıklamalarda bulunan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, “Bu eylem planı ile Türkiye, dünya trendleri ile uyumlu olarak, yeşil yatırımların ülkeye çekilmesi ve ilgili tüm politika alanlarında yeşil dönüşümün desteklenmesini hedefleyen yol haritasını ortaya koyuyor. YASED olarak Türkiye’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecini bir öncelikli hedef haline getirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sürece oluşturduğumuz “Sürdürülebilir Kalkınma Platformumuz” kapsamındaki etkinlikler ve yeşil dönüşümü destekleyici çalışmalar ile katkı sağlayacağız” dedi.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 16/7/2021 tarihli Resmî Gazete’de duyurusu yapılan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanan “Yeşil Mutabakat Eylem Planı 2021” hakkında açıklamalarda bulunan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın, dünyada giderek önem kazanan yeşil ekonomi kavramının pandemi ile birlikte daha da ivme kazandığını söyledi. Küreselleşen dünyadaki gündemi yakalamanın önemine dikkat çeken Sargın şunları söyledi:

“Dünyadaki son gelişmelere de baktığımızda, AB’nin 2050 yılına kadar sıfır karbon salınımı hedefi ile yola çıkmış olduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) çerçevesinde birçok sektörde standart ve uygulamaları değiştirdiğini görüyoruz. Bu kapsamda; Türkiye’deki yerli ve yabancı sermayeli işletmeleri yakından ilgilendiren Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizmasının ve Sürdürülebilir Ürün regülasyonlarının da yakında yayınlanmasını bekliyoruz. Sıfır atık hedefi ve döngüsel ekonomi yaklaşımı, sadece işletmelerin değil vatandaşların yaşam biçimlerinin de değişmesini ve dönüşmesini gerektiriyor. Türkiye’nin de bu dönüşüme uyum sağlayacak destekler ve bu tür inisiyatifleri odağına alan politikalar geliştirmesini, başta enerji ve sanayi olmak üzere ilgili tüm alanlarda uyumun sağlanması açısından önemli buluyoruz.

Yakın bir tarihte yayınlanmış olan Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi  belgesinde de iş ortamı ve düzenleyici çerçevede BM SKA ve AYM’ye uyumu artıracak çalışmaların ve sektörlerin dönüşümünü destekleyici teşvik mekanizmalarının tasarlanmasının birer öncelikli eylem olarak belirlendiğini görmüştük. UDY Stratejisini takiben, yine bu çerçevede, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’da yapılan değişiklikle öncelikli yatırımlar kapsamında yer alan çevre yatırımları tanımı revize edilerek atık azaltımı ile birlikte emisyon azaltımı ve su tasarrufuna yönelik yatırımlar da teşvik kapsamına alınmıştı. Bu olumlu gelişmelerin üzerine, Ticaret Bakanlığımız tarafından yayınlanan eylem planını ise, ülkemizin AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere ihracatında rekabetçiliğinin korunması ve güçlendirilmesi hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu alanda sağlanacak ilerlemenin ülkemizin rekabetçiliğinin artırılarak küresel değer zincirlerine entegrasyonunun geliştirilmesi ve uluslararası yatırımlardan alacağı payın artırılması hedeflerine de katkı sağlayacak olmasını YASED olarak ayrıca önemsiyoruz. Eylem Planının hazırlanmasına YASED olarak oluşturduğumuz “Sürdürülebilir Kalkınma Platformu” kapsamında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizle biz de katkı sağladık. Bundan sonra da, üyemiz uluslararası yatırımcılar ve Kamu Kurumları başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlarımızla çalışarak Eylem Planının hayata geçmesine desteklerimizi sürdüreceğiz.”

YASED yeşil dönüşüm sürecini destekleyecek birçok uluslararası organizasyon gerçekleştirecek

YASED olarak Türkiye’nin Yeşil Mutabakat sürecine hazırlanması ve doğabilecek fırsatlardan azami düzeyde faydalanması hedefiyle; kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla çalışmalar yürüttüklerini anlatan YASED Başkanı Sargın, “265 üyemizin 149’unun AB menşeili firmalar olması nedeniyle, kendimizi müzakere masasında görüyor, AB kurumları ile bu bakış açısı ile iletişim kuruyoruz. Üyelerimizin çoğunun sürdürülebilirlik odaklı taahhütleri var ve bu konuda önemli yatırımlar yapıyor, iş modellerini değiştirecek ciddi hamleler gerçekleştiriyorlar. Bu tecrübenin ülkemiz sanayisine aktarımı ve yaygınlaştırılmasında YASED olarak önemli rol oynayacağımızı düşünüyoruz. Bu hedef doğrultusunda oluşturduğumuz, Sürdürülebilir Kalkınma Platformumuz kapsamında, belirlenen sektörlerdeki üyelerimizin üst düzey yöneticilerinin yeşil dönüşüm süreçlerinde elde ettikleri deneyim ve bilgileri paylaşacakları, Ticaret Bakanlığı ve uluslararası sektör temsilcilerinin de katkı ve katılım sağlayacağı çıktı odaklı çalıştaylar ve konferanslar düzenlemeyi ve bu yıl sonunda düzenleyeceğimiz uluslararası yatırımlar zirvemizde yeşil dönüşümü bir tema olarak ele almayı planlıyoruz. Platform kapsamında yürüteceğimiz çalışmalar ile özel sektör, ilgili sivil toplum kuruluşları ve politika yapıcılar arasında ortak menfaatler doğrultusunda güçlü bir etkileşim oluşturmayı, yeşil mutabakata intibakı en sağlıklı biçimde sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesine katkı vermeyi ve bu dönüşümü destekleyecek Ufuk Avrupa başta olmak üzere mevcut ve potansiyel finansman ve teşvik olanaklarından en iyi bir biçimde yararlanılmasına destek olmayı amaçlıyoruz. Hedeflerimiz arasında, yeşil dönüşüm sürecinde kamu politikalarının geliştirilmesini destekleyecek sektörel analiz ve etki analizleri çalışmaları, ve ülkemizde yeşil dönüşüme katkı veren teknolojiler geliştiren startup’larla üyelerimiz arasında işbirliklerine destek de var” dedi.

hakkında Çağrı Karip

Genel Haber Editörü.

Ayrıca Kontrol Et

Türkiye’nin uluslararası alanda başarı elde etmiş profesyonelleri ‘Global Turks par Excellence’ araştırmasında bir araya getiriliyor

Türkiye’nin uluslararası alanda başarı elde etmiş profesyonelleri ‘Global Turks par Excellence’ araştırmasında bir araya getiriliyor

Son yirmi yıldır küresel ölçekte büyük başarı yakalamış üst düzey Türklerle el ele çalışan liderlik …